כרוניקל KINGKILLER - זהב | תכשיטי בדאלי

כרוניקל KINGKILLER - זהב

תכשיטים מורשים של פטריק רוטפוס.
פטריק רוטפוס משתתף באופן פעיל בתהליך העיצוב של כל תכשיט לקו זה.

מוצרים

מוצרים