התעוררות של נשרים

תכשיטים מורשים רשמית של לילה בואן התעוררות של נשרים ו קנוניה של עורבים, ספרים מ סדרת הצללים.

"התעוררות של נשרים", "קונספירציה של עורבים", והדמויות, החפצים והמקומות שבהם, הם זכויות יוצרים של דלילה ס 'דוסון ברישיון לתכשיטי בדאלי. כל הזכויות שמורות.

מוצרים

מוצרים