TEMERAIRE | תכשיטי בדאלי

TEMERAIRE

טמריר היא סדרה של תשעה רומני פנטזיה שכתבה נעמי נוביק. הרומנים הם הדמיה מחודשת של ההיסטוריה, המתרחשים במהלך מלחמות נפוליאון עם חיל אוויר של דרקונים המאוייש על ידי צוותי טייסים.
"Temeraire", והדמויות והמקומות שבהם, הם סימנים מסחריים של Temeraire, LLC ברישיון של תכשיטי Badali. כל הזכויות שמורות.

1 מוצר

1 מוצר